محصولات Carestream

Carestream ارائه دهنده سیستم های تصویربرداری پزشکی در سراسر جهان است

Carestream یک ارائه دهنده جهانی سیستم های تصویربرداری پزشکی است. سیستم های تصویربرداری اشعه ایکس برای آزمایش های غیر مخرب؛ و خدمات پوشش قراردادی دقیق برای طیف وسیعی از کاربردهای صنعتی، پزشکی، الکترونیکی و سایر کاربردها - همه با پشتیبانی یک شبکه خدمات و پشتیبانی جهانی.

بیشتر

این تولیدکننده هیچ محصولی ندارد.

مقایسه 0