محصولات Carestream

Carestream ارائه دهنده سیستم های تصویربرداری پزشکی در سراسر جهان است

Carestream ارائه دهنده سیستم های تصویربرداری پزشکی در سراسر جهان است و راه حل های فناوری اطلاعات با پشتیبانی یک سرویس جهانی و شبکه پشتیبانی.

بیشتر

این تولیدکننده هیچ محصولی ندارد.

مقایسه 0